O firmě Jan Novotný

Historie

1986 - 1989 Impregnace krovů v rámci přidružené výroby bývalých JZD. Ošetření krovů řady zámků, kostelů a klášterů na Jižní Moravě a v Čechách.
1989 - 2018 Samostatná firma Jan Novotný. Ošetření krovů desítek soukromých a nájemních domů, řady školních budov a několika kostelů po celé ČR.

Specializace

Naší specializací je výhradně likvidace dřevokazů a ošetřování dřeva a krovů proti dřevokazům. Neprovádíme stavební práce ani rekonstrukce krovů a střech. To nám umožňuje plně se soustředit na aspekty spojené s ochranou dřeva a likvidací dřevokazů. Dáváme si záležet na tom, aby naše služby a znalosti v této oblasti byly na špičkové úrovni.

Přístup

  • Přesný postup ošetření dřeva volíme citlivě s ohledem na různé faktory a naše dlouholeté zkušenosti. Záleží na druhu a stupni napadení, na vlhkosti prostředí, na stáří a druhu dřeva, zda bylo dřevo v minulosti ošetřováno (nátěry atp.), na lokalitě (oblast s výskytem dřevomorky) atd. Záleží nám na výsledku.
  • Pracujeme výhradně s chemickými materiály schválenými Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, státní zkušebnou a hlavním hygienikem ČR.
  • Samozřejmostí je dochvilnost, vysvětlení postupu, zodpovězení všech dotazů, možnost nahlédnout při provádění impregnace atd.
  • Z naší práce máme dobrý pocit. Nejen proto, že krovy jsou po ošetření čisté, bez letitých nánosů znečištění, a dlouhodobě odolné proti různým druhům napadení. Také proto, že ošetřené dřevo má výrazně delší životnost a proto může zůstat více živých stromu v našich lesích.
Panorama firmy Jan Novotný pro ochranu dřeva a krovů