FAQ - Často kladené dotazy

Mám rodinný dům (bez půdní vestavby) a chtěl bych zkontrolovat stav jeho krovu a případně objednat jeho ošetření.

Přijedeme k Vám a krov odborně prohlédneme. Zjitsíme, je-li napaden nějakým škůdcem, popř. zda je vystaven podmínkám, které jej činí náchylným k napadení. Na základě zjištěného stavu krovu potom stanovíme nejvhodnější způsob ošetření (především příslušný impregnační materiál). Navrhneme cenu za provedení impregnace, ta je určena rozlohou krovu (přesněji rovninutou plochou jeho dřeva), a použitým materiálem. Odborná prohlídka krovu včetně poradenství na místě je zdarma, náklady na cestu (benzín) jsou předmětem předchozí vzájemné telefonické domluvy.

Mám půdní vestavbu a mám podezření, že krov je napaden červotočem / dřevomorkou.

Pokud je ve střešním prostoru půdní vestavba, jsou většinou prvky krovové konstrukce nepřístupné, a jejich ošetření by vyžadovalo stavebí zásah. Nebyl-li krov před realizací půdní vestavby ošetřen, jedná se o vážné pochybení. Případné ošetření krovu je možné pouze po opětovném odkrytí krovové konstrukce.

Chystám se realizovat půdní vestavbu - je třeba krov nějak specielně připravit?

Půdní vestavba způsobí zaizolování částí krovu, ve kterých následně může výrazně vrůst vlhkost (ve srovnání s otevřeným větraným krovem). Vlkost je přitom klíčovým faktorem pro napadení krovu houbami a plísněmi. Proto je nutné krov před realizací vestavby ošetřit. Jakmile je vestavba hotová, jsou většinou prvky krovové konstrukce nepřístupné, a jejich dodatečné ošetření není jednoduše možné. V našich klimatických podmínkách je pravidlem, že neošetřené dřevo za půdní vestavbou je téměř okamžitě napadeno. Přitom náklady na preventivní ošetření krovu jsou zanedbatelné ve srovnání s jeho výměnou či s dodatečnou demontáží vestavby či střechy za účelem jeho zpřístupnění.

Mám chalupu, která je od země napadena dřevomorkou (vlhké zdivo, podlaha).

Dřevomorka je velmi nebezpečná. Je nutné především zamezit pronikání vlhkosti do podlah a zdiva (existují osvědčené postupy, a zkušená stavební firma by měla být schopná toto realizovat). Současně je velice vhodné zeminu pod stavbou a základové zdivo chemicky dřevomorky zbavit (zde nabízíme své profesionální služby). V případě, že nejsou finanční prostředky na stavební zásah, lze též provést chemické ošetření, které má však pouze dočasný efekt (je třeba jej opakovat s pravidelností 1 - 5 let, dle lokálních podmínek a stavu zdiva).

Stavím dům / chalupu a vím, že v dané lokalitě jsou problémy s dřevomorkou.

V tomto případě je velice vhodné chemicky preventivně ošetřit nejen dřevěný krov, ale i základovou jámu a základové zdivo.

Mám kus historického nábytku, ve kterém něco "chroustá" - co mohu dělat?

Může se jednat např. o červotoče či tesaříka. V některých případech lze s úspěchem opakovaně injektovat hubicí prostředek. Práce tohoto typu (rozsahu) neprovádíme, ale můžeme poradit s použitým prostředkem a postupem.

Panorama horská vesnička