O dřevě, jeho škůdcích a ochraně proti nim

Dřevo je materiál s velmi příhodnými a pro člověka využitelnými vlastnostmi, které se navíc dají pomocí různých prostředků upravovat. Proto bylo dřevo hojně využíváno již od starověku, a to jako stavební prvek především v krovových konstrukcích a střechách. Lidé si postupně osvojili způsoby efektivní konstrukce krovu a konzervace dřeva, takže dobře postavený a pravidelně ošetřovaný krov vydržel i několik století.

Důkazem univerzálnosti použití dřeva jako stavebního prvku je fakt, že bylo a je využíváno po celém světě, ve všech zeměpisných šířkách, bez ohledu na podnebí. Aby však dřevěné části staveb vydržely funkční a v neporušeném stavu, bylo třeba je různými prostředky chránit. Tyto prostředky se během času zdokonalovaly a specializovaly, s příchodem moderní chemie se jejich účinnost mnohonásobně zvýšila a navíc přibylo více přípravků proti různým druhům škůdců.

Dřevo je přírodní materiál organického původu, a proto je snadno napadnutelné biotickými škůdci tzn. červotočem, tesaříkem krovovým, dřevomorkou domácí a mnoha dalšími dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem. Ve volné přírodě mají tyto organismy své nezastupitelné místo, avšak jejich působení v půdních prostorách budov je lépe se raději vyhnout, neboť silně zkracují životnost krovu.

Krov je jednou z nejdůležitějších částí stavby, neboť na jeho dobrém stavu závisí, zda do půdního prostoru a stropů horního patra zatéká, či nikoli. Ovlivňuje funkčnost celé střechy a ta potom obyvatelnost celé budovy. V současné době jsou krovy značného množství domů napadeny dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem, neboť v minulosti nebyly budovy náležitě udržovány a do krovů po léta zatéká, což je živná půda pro dřevokazné organismy. Avšak i suché a dobře větrané krovy jsou vystaveny nebezpečí napadení dřevokazným hmyzem, neboť rizikové hodnoty pro tento typ napadení - vlhkost dřeva nad 12% a teplota nad 10 °C - jsou v našich zeměpisných šířkách splněny vždy. Samostatnou kapitolou pak je zabudovávání čerstvého a mnohdy mokrého dřeva do krovů při opravě střech a výstavbě půdních vestaveb. Toto neošetřené dřevo nejenže nemá potřebnou odolnost proti napadení a výrazně nižší životnost, ale v případě půdních vestaveb mohou toxické výtrusy dřevokazných hub a plísní negativně ovlivňovat zdraví obyvatel domu.

Z těchto důvodů je velmi vhodné stav krovové konstrukce pravidelně kontrolovat a čas od času ošetřit některým z materiálů proti působení dřevokazných činitelů. Tímto ošetřením se získá významné prodloužení životnosti krovu, dřevo prosté mnohdy toxických hub a plísní a tudíž ozdravění celého půdního prostoru, všichni pak získáme více živých stromů v lese.

Panorama firmy Jan Novotný pro ochranu dřeva a krovů