Holzschädlinge

Dřevěné konstrukce mohou být napadeny buď dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami, dřevokaznými plísněmi nebo tzv. chemickou korozí dřeva.

Dřevokazný hmyz – napadá stavební dřevo, stavební konstrukce, podlahy, krovy atd. Podmínky pro napadení dřevokazným hmyzem – vlhkost 12% – jsou splněny vždy, dá se jim zabránit jen v trvale temperovaných interiérech. Dřevo bývá napadeno mnohdy již v lese, nebo poletující hmyz naklade vajíčka do dřeva již zabudovaného. Dřevo je pak znehodnocované všemi vývojovými stádii hmyzu – z vajíček se vylíhnou larvy, které vyhlodávají chodbičky pod povrchem dřeva, poté se larvy zakuklí. Vylíhnutí brouci se dostanou ven výletovými otvory a vše se opakuje, přičemž celý cyklus může trvat u některých druhů až několik let.

Čeleď červotočovití – červotoč hnědý, kostkovaný, peřenitý, proužkovaný, umrlčí, lesklý. Červotoči patří spolu s tesaříky mezi největší škůdce opracovaného dřeva. Napadají jak dřevo stromů listnatých tak i jehličnatých a to nábytek, podlahy i krovy. Zakládají kolonie. Napadené dřevo postupně ztrácí pevnost a časem se rozpadá.

Čeleď tesaříkovití – tesařík krovový patří mezi největší škůdce opracovaného dřeva. Napadá dřevo jehličnatých stromů, zvláště trámy, krovy a podlahy. Samička klade 80 – 200 vajíček. Larva se vyvíjí 3 – 10 let, někdy i déle. Vylíhlá larva vyhlodává chodbičky pod povrchem a zavrtává se do hloubky. Napadené dřevo se rozpadá na drť.

Čeleď pilořitkovití – kladou vajíčka do poloopracovaného dřeva. Napadají dřevo stromů jehličnatých i listnatých. Vývoj larev trvá 2 – 3 roky. Znehodnocuje jak dřevo, tak i jiné materiály nacházející se poblíž – tapety, koberce apod.

Čeleď kůrovcovití – Dřevokaz čárkovaný – do dřeva se dostává jako přezimující hmyz. Samička se zavrtá do hloubky až 5cm, larvy pak tvoří chodby kolmo na osu chodby původní. Tímto způsobem se dřevo velmi rychle znehodnocuje. Vývoj trvá 10 týdnů, dřevokaz napadá všechny jehličnaté dřeviny.

Dřevokazné houby – dřevomorka domácí, koniofora sklepní, trámovky, outlovky, pornatky, kornatky atd. Pro napadení je limitující vlhkost 20%. Napadení většinou probíhá skrytě, po mnoho let se jakoby nic neděje, avšak s nástupem vhodných podmínek se dokáže rozšířit velmi rychle a zdevastovat rozsáhlé plochy. Některé houby žijí pouze ve volné přírodě, jiné, jako třeba dřevomorka domácí, koniofora sklepní, trámovka jedlová, trámovka trámová a některé outlovky a kornatky velmi rády napadají právě dřevo stavební na krovech, sklepích i podlahách. Dřevomorka domácí pak ve vhodných podmínkách ničí nejen dřevěné konstrukce, ale prorůstá i zdmi a betonem a devastuje celé budovy. Škodlivé účinky však nemá jen na materiály, ale také na zdravotní stav obyvatel domů. Plodnice vytvářejí velké množství výtrusů, které znečišťují ovzduší v celém objektu. Rozkládající se staré plodnice produkují látky, které mohou způsobovat bolesti hlavy a různé nevolnosti, někdy i vážnější onemocnění. Proto je velmi důležité, aby stavební dřevo bylo náležitě ošetřeno.

Dřevokazné plísně – jsou mikroskopické houby, tvořící na napadeném dřevě jemné povlaky, způsobující rozvláknění dřeva. Některé druhy produkují mykotoxiny, mohou vyvolat onemocnění kůže a plic. Vytvářejí velké množství výtrusů, které mohou vyvolávat bolesti hlavy, různé nevolnosti a u disponovaných osob i astmatické záchvaty.

Ze všech těchto důvodů je proto nutné, aby stavební dřevo bylo před svým zabudováním do staveb ošetřené, zvláště při budování půdních vestaveb, kde jsou uzavřené dřevěné střešní konstrukce dlouhodobě vystaveny větší vlhkosti a tím více náchylné pro napadení. Krovy na volných půdách by však měly být ošetřeny také, alespoň proti dřevokaznému hmyzu, i protože vhodné podmínky pro napadení jsou u nás od jara až do podzimu.

Panorama les a krov ochráněn proti dřevokazům